Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zapraszają młodzież i dorosłych do podjęcia nauki. Umożliwiają one zdobycie wykształcenia ogólnego i zawodowego. Zajęcia organizowane są w systemie dziennym i zaocznym. Wybór kształcenia w Szkołach ZDZ to szansa na uzyskanie atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Potwierdzeniem najwyższej jakości usług edukacyjnych jest liczba blisko 40 tysięcy absolwentów. Niepubliczne Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach kształcą młodzież i dorosłych od ponad dwudziestu lat. Od samego początku istnienia szkół najważniejszym celem był ich dynamiczny rozwój ukierunkowany na potrzeby edukacyjne uczniów i aktualne zapotrzebowanie na specjalizacje zawodowe na rynku pracy. Oferta kierunków oferowanych w naszej placówce jest stale wzbogacana. 

Obecnie oferujemy naukę w następujących szkołach i zawodach:

Technikum Zawodowe (dla młodzieży, 5-letnie, po szkole podstawowej):

 • technik logistyk,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik hotelarstwa,
 • technik arobiznesu,
 • technik rolnik,
 • technik spawalnictwa,
 • technik ochrony środowiska,
 • technik budownictwa,
 • technik ekonomista,
 • technik handlowiec,
 • technik informatyk,
 • technik elektryk,
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji.

W Technikum Zawodowym oferujemy naukę w klasach: wojskowej, policyjnej, strażackiej, barmańskiej, transportowej, sportowej i ekologicznej.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna (dla dorosłych, 2-letnia po szkole średniej, nie wymagana matura):

 • technik administracji,
 • technik masażysta,
 • opiekun osoby starszej,
 • opiekun w domu pomocy społecznej,
 • technik usług kosmetycznych,
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia,
 • opiekunka środowiskowa (1 rok),
 • asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok),
 • florysta (1 rok).
 • opiekun medyczny (1 rok),
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku),
 • technik dentystyczny (2,5 roku),
 • technik elektroradiolog (2,5 roku),
 • technik farmaceutyczny (2,5 roku).

Branżowa Szkoła I stopnia (dla młodzieży, 3-letnia, po 8-letniej szkole podstawowej):

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • kucharz,
 • fryzjer,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • monter izolacji budowlanych,
 • murarz-tynkarz,
 • operator urządzeń przemysłu szklarskiego,
 • kierowca-mechanik,
 • magazynier-logistyk.

Branżowa Szkoła II stopnia (dla dorosłych, 2-letnia, po branżowej szkole I stopnia):

 • technik budownictwa,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik spawalnictwa.

 

10 powodów dla których warto wybrać naukę w Szkołach ZDZ w Kielcach:

 • Szkoły ZDZ mają uprawnienia szkół publicznych, a ich absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższego stopnia;
 • kształcenie jest zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • oferowana nauka odbywa się w wielu zawodach i specjalnościach
 • atrakcyjne praktyki zawodowe (np.: w Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech), po których stażyści otrzymują certyfikat Europass-Mobilność uznawany przez pracodawców w całej UE
 • udział w dodatkowych, bezpłatnych lekcjach nauki języków obcych
 • kompleksowo przygotowanie do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie
 • specjalistyczne pracownie dydaktyczne (m.in.: komputerowe, multimedialne, kosmetyczne, fryzjerskie, językowe i gastronomiczne)
 • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, m.in.: teatralne, taneczne, muzyczne, sportowe, informatyczne, językowe i turystyczne
 • młodzież doskonali umiejętności, rozwija zainteresowania i ma możliwość ich prezentacji w konkursach i festiwalach (Festiwal Talentów, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, olimpiady przedmiotowe i konkursy zawodowe)
 • uczniowie i słuchacze mają możliwość bezpłatnego zdobycia dodatkowych kwalifikacji na kursach.