Wybierając firmę w której chcesz się szkolić, postaw na doświadczenie, kompetencje i wysoką jakość kształcenia.
Zaufaj wiodącej instytucji edukacyjnej w regionie i dołącz do ponad miliona osób, które wybrały kursy w ZDZ!
Poznaj naszą ofertę.
 

Podstawy opieki paliatywnej” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do stosowania metod terapeutycznych poprawiających jakość życia pacjenta objętego opieką paliatywną oraz jego rodziny/opiekunów.

Program kursu składa się z 85 godzin dydaktycznych, w tym 50 godzin zajęć teoretycznych oraz 35 godzin praktycznych.

 opieka paliatywna
 
 
 

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH.

Kurs składa się z dwóch części.
CZĘŚĆ I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo lub pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.
Program kursu składa się z 65 godzin dydaktycznych, w tym 45 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin praktycznych.


CZĘŚĆ II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo lub pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki, położnej, w ramach realizacji zleceń lekarskich, w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, niezbędne do kontynuacji leczenia.
Program kursu składa się z 44 godzin dydaktycznych, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 14 godzin praktycznych.