Innowacje pedagogiczne w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju są realizowane od 2009 r. Program innowacji został przygotowany przez specjalistów w oparciu o przepisy prawa oświatowego i zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.  Podczas nauki w Szkołach ZDZ w Busku-Zdroju uczniowie zdobywają wykształcenie, atrakcyjny zawód jak również poszerzają swoją wiedzę o treści, które wykraczają poza podstawowy program nauczania.
Innowacje pedagogiczne to przede wszystkim zdobywanie nowych, atrakcyjnych na aktualnym rynku pracy kwalifikacji, to rozwój zainteresowań i nabywanie nowych umiejętności i sprawności, to pierwszy krok do profesjonalnego wykształcenia zawodowego.
Zachęcamy do zapoznania się ze specyfiką innowacji pedagogicznych realizowanych w Szkołach ZDZ w Busku-Zdroju: