Praktyki zagraniczne

Uczniowie Niepublicznego Technikum Zawodowego wyjeżdżają na zagraniczne praktyki lub staże zawodowe do Hiszpanii czy Włoch. Głównym celem wyjazdu jest doskonalenie i rozwój zawodowy młodzieży oraz rozwój ich kompetencji i umiejętności w przedsiębiorstwach budowlanych, restauracjach lub hotelach. Młodzież w ramach zajęć projektowych doskonali swoje umiejętności językowe z branżowego języka angielskiego oraz uczestniczy w kursie włoskiego lub hiszpańskiego. Dodatkowo, przed wyjazdem uczniowie odbywają konsultacje psychologiczno-pedagogiczne ze szkolnym pedagogiem.

Dodatkową atrakcją tego pobytu są wycieczki oraz zwiedzanie miast i okolicznych miejscowości. Uczniowie poznają codzienne tradycje, zwyczaje i kulturę kraju. Odbywają również wycieczki krajoznawcze odwiedzając miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Aby oderwać się od codziennej pracy, w czasie wolnym młodzież ma możliwość zrelaksowania się na pobliskich plażach, 

Cały pobyt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę instytucji wdrażającej program Erasmus+. Udzielone wsparcie finansowe obejmuje wszystkie zagadnienia związane z realizacja staży: podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i pełne wyżywienie, transport lokalny, opiekę pedagogiczną i merytoryczną, miejsca praktyk u pracodawców, przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne oraz zakup niezbędnych pomocy organizacyjnych i dydaktycznych. Bez wątpienia pomoc finansowa przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego i tym samym zwiększenia szans na zatrudnienie u polskich lub zagranicznych pracodawców.

Zagraniczna praktyka zawodowa jest dla naszych uczniów życiową przygodą, a także daje możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Młodzi ludzie poznają kulturę i kuchnię oraz nowoczesne europejskie zakłady pracy. Jest to doskonała możliwość poznania młodzieży z innych krajów oraz poprawa znajomości języka angielskiego. Staż zintegrowany z programem nauczania przynosi niewątpliwie wiele korzyści zarówno w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, ukazując młodzieży wartość wiedzy i korzyści z bycia dobrze wykształconym człowiekiem. Rezultatem miękkim jest chociażby wzrost konkurencyjności zawodowej i przedsiębiorczości uczniów Szkół ZDZ – uczestników stażu. Wszystkie doświadczenia związane z realizacją projektu wpływają na rozwój osobisty uczniów, proces dojrzewania do dorosłości (zwiększenie: mobilności, otwartości, samodzielności i odpowiedzialności), wykształcenie kompetencji międzykulturowych u stażystów, takich jak: akceptacja, tolerancja oraz szerzenie dobrych praktyk – postawy prospołeczne. Staż sprzyja doskonaleniu umiejętności językowych, staje się również okazją do wyrównywania szans edukacyjnych młodych ludzi, pozwalając im na praktyczną weryfikację umiejętności w codziennych sytuacjach. Na potwierdzenie odbycia stażu i zdobycia umiejętności i nowych kompetencji uczniowie otrzymują dokumenty: Europass Mobilność oraz Certyfikat Językowy.

Poniżej zdjęcia naszych uczniów podczas zagranicznych praktyk/staży zawodowych w miejscowości Rimini nad Morzem Adriatyckim we Włoszech i w mieście Walencja w Hiszpanii, położonym nad samym Morzem Śródziemnym.