Uczniowie klasy III na kursie Baristy

Uczniowie technikum hotelarskiego dzięki przychylności Dyrektora Niepublicznego Technikum Zawodowego w Busku-Zdroju Pana Michała Maleszy uczestniczyli w bezpłatnym kursie Barista. Nauczyli się rozróżniać rodzaje kaw, profesjonalnie sporządzać kawę oraz jak prawidłowo ją podawać. Uczniowie podnieśli swoje kwalifikacje, zdobyli cenną wiedzę, którą w przyszłości z pewnością wykorzystają.

IMG 0999

Promocja Szkół ZDZ w Busku-Zdroju

Wakacje już się zaczęły - wiedzą o tym doskonale Uczniowie Niepublicznego Technikum Zawodowego w Busku Zdroju ZDZ w Kielcach, którzy ochoczo wyruszyli w miasto, aby aktywnie uczestniczyć w akcji informacyjno-promocyjnej Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju. Uczniowie w ramach akcji promocyjnej z uśmiechem przedstawiali możliwości kształcenia i korzyści jakie płyną z nauki w ZDZ. Informowano o kierunkach kształcenia, oraz innych formach poszerzania swojej wiedzy np. kursy zawodowe, szkolenia. Akcja promocyjna odbywała się zarówno na terenie miasta Buska-Zdroju jak i całego powiatu buskiego.

Uroczystość zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca w Niepublicznym Technikum Zawodowym w Busku-Zdroju ZDZ w Kielcach o godzinie 9:00 odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego poprowadzili uczniowie klasy I. Podziękowali nauczycielom za całoroczną pracę, wychowanie i naukę oraz wręczyli Panu Dyrektorowi bukiet kwiatów.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego to doskonała okazja do podsumowania minionego roku, a co za tym idzie do wręczenia nagród najlepszym uczniom. Pan Dyrektor Michał Malesza w asyście Pani Wicedyrektor Małgorzaty Gil rozdali świadectwa z czerwonym paskiem oraz dyplomy za najlepsze wyniki w nauce, godne reprezentowanie szkoły podczas olimpiad wiedzy czy zawodów sportowych.

Świadectwa rozdane, dlatego śmiało można więc już zakrzyknąć WAKACJE WITAJCIE!

Uczniowie Technikum na kursie spawania

Uczniowie naszej szkoły za zgodą Pana Dyrektora Szkoły Michała Maleszy mieli możliwość uczestniczenia w bezpłatnym kursie spawania. Po ukończeniu kursu uczniowie przystąpili do egzaminu państwowego. Zdobyli nowe kwalifikacje, które z pewnością przydarzą się w dalszym ich życiu. Uczniowie otrzymali certyfikaty i uprawnienia.

ZDZ ze stoiskiem na Targach Pracy i Edukacji w Pińczowie

12 kwietnia 2018 r. przedstawiciele klas mundurowych wraz z przedstawicielami placówki ZDZ w Busku-Zdroju i Pińczowie wzięli udział w Targach Pracy i Edukacji w Pińczowie. Uczniowie rozdawali ulotki promujące szkoły i kursy placówek ZDZ w Busku-Zdroju i Pińczowie. Zainteresowani mogli dowiedzieć się więcej informacji dotyczących szkół i kursów organizowanych w placówkach. Słodki poczęstunek był małą przyjemnością dla zainteresowanych.