Dni Otwarte Naszej Szkoły

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Szkół Podstawowych na Dni Otwarte Naszej Szkoły. 

Od 31.05.2021 r. szkoła będzie dostępna dla wszystkich odwiedzających.

Przyjdź i zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną, zobacz nasze pracownie. Czekamy na Ciebie!!!

Uczennica naszej szkoły otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów

4 marca 2021 r. w NiepublicznymTechnikum Zawodowym w Busku-Zdroju Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanego na rok szkolny 2020/2021. Patrycja Bonar uczennica klasy IV kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa, otrzymała najwyższą średnią ocen spośród wszystkch uczniów naszej szkoły i została laureatką stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uroczystość szkolna była skromna z powodu pandemii koronowirusa. W imieniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - dyrektor szkoły Krzysztof Ćwiek wraz z dyrektorem CKZ Krystianem Jarubasem, wręczyli uczennicy Stypendium, życząc jej dalszych sukcesów w nauce.

Jesteśmy bardzo dumni, że nasza uczennica znajduje się w gronie najlepszych w województwie świętokrzyskim. Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

Nowy kierunek w Technikum Zawodowym - technik spawalnictwa

Wprowadzamy nowy kierunek w ofercie naszej placówki - technik spawalnictwa.

Technik spawalnictwa zajmuje się łączeniem materiałów różnymi metodami spawalniczymi, ale również montażem, naprawami oraz konserwacją maszyn i urządzeń.

Jako absolwent technikum będziesz umiał projektować technologiczne procesy spawania oraz organizować, nadzorować i wykonywać prace związane z projektowaniem, wytwarzaniem i wykonywaniem połączeń spawanych.

Technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w budownictwie przemysłowym, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych, zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali, na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.

Uczniowie na kierunku technik spawalnictwa przystępują do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:

- MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

- MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Serdecznie zapraszamy ósmoklasistów do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.

Więcej informacji o naszej szkole, kierunkach kształcenia w zakładce rekrutacja 2021/2022 lub uzyskasz pod nr tel 41 378 43 39 badź w sekretariacie szkoły.

Procedura organizacji pracy szkoły

Procedura organizacji pracy Niepublicznego Technikum Zawodowego w Busku-Zdroju od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego

Proszę o zapoznanie się z poniższą procedurą. 

Procedura