Zapraszamy absolwentów gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych ZDZ dla młodzieży w Busku-Zdroju. W celu ulatwienia kontaktu z nami skorzystaj z zapisów on-line lub przyjdź osobiscie do naszej szkoły. W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy rekrutację do Technikum Zawodowego, Branżowej Szkoły I Stopnia i Branżowej Szkoły II Stopnia, które kształcą w następujących zawodach.

Technikum Zawodowe (5-letnie, dzienne, po szkole podstawowej)

 • technik logistyk 
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • technik handlowiec
 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik ochrony środowiska
 • technik budownictwa
 • technik ekonomista
 • technik informatyk
 • technik elektryk
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik spawalnictwa

 

W Technikum Zawodowym oferujemy naukę w klasach:

 • wojskowej
 • policyjnej
 • strażackiej
 • barmańskiej
 • transportowej 
 • sportowej
 • ekologicznej

 
Uczniom klas sportowych oferujemy:

 • obozy treningowe w atrakcyjnych ośrodkach sportowych
 • bezpłatny strój sportowy

 

Szkoła Branżowa I stopnia (3-letnia, dzienna, po szkole podstawowej)

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • kucharz
 • murarz-tynkarz
 • operator urządzeń przemysłu szklarskiego
 • kierowca-mechanik
 • magazynier-logistyk
 • fryzjer
 • betoniarz-zbrojarz
 • monter izolacji budowlanych

 Szkoła Branżowa II stopnia (2-letnia, dzienna/stacjonarna/zaoczna, po branżowej szkole I stopnia)

 • technik budownictwa
 • technik usług fryzjerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik spawalnictwa

 

Kandydaci do szkół dla młodzieży składają w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o egzaminie ośmioklasisty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 • kartę zdrowia
 • 3 fotografie
 • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
 • podanie o przyjęcie do szkoły


Pobierz podanie o przyjęcie do szkoły dla młodzieży

Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności ucznia podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna

Aby otworzyć pobrane dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader. Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.