Szkoły w Busku Zdroju Zadkładu Doskonlaenia Zawodowego w Kielcach
ul. Wojska Polskiego 31
28-100 Busko-Zdrój

41 378 43 39
41 378 43 39