Procedura organizacji pracy szkoły

Procedura organizacji pracy Niepublicznego Technikum Zawodowego w Busku-Zdroju od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego Proszę o zapoznanie się z...

Zmiana harmonogramu zajęć w II semestrze szkół dla dorosłych

Zmiana harmonogramu zajęć w II semestrze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej   Miesiąc             Terminy zajęć Luty               ...

Dni Otwarte Naszej Szkoły

Dni Otwarte Naszej Szkoły

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Szkół Podstawowych na Dni Otwarte Naszej Szkoły.  Od 31.05.2021 r. szkoła będzie dostępna dla wszystkich odwiedzających. Przyjdź i zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną, zobacz nasze pracownie. Czekamy na Ciebie!!!

Nowy kierunek w Technikum Zawodowym - technik spawalnictwa

Nowy kierunek w Technikum Zawodowym - technik spawalnictwa

Wprowadzamy nowy kierunek w ofercie naszej placówki - technik spawalnictwa. Technik spawalnictwa zajmuje się łączeniem materiałów różnymi metodami spawalniczymi, ale również montażem, naprawami oraz konserwacją maszyn i urządzeń. Jako absolwent technikum będziesz umiał projektować technologiczne procesy spawania oraz organizować, nadzorować i wykonywać prace związane z projektowaniem, wytwarzaniem i wykonywaniem połączeń spawanych. Technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w budownictwie przemysłowym, przedsiębiorstwach zajmujących się...

Uczennica naszej szkoły otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uczennica naszej szkoły otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów

4 marca 2021 r. w NiepublicznymTechnikum Zawodowym w Busku-Zdroju Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanego na rok szkolny 2020/2021. Patrycja Bonar uczennica klasy IV kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa, otrzymała najwyższą średnią ocen spośród wszystkch uczniów naszej szkoły i została laureatką stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość szkolna była skromna z powodu pandemii koronowirusa....

Procedura organizacji pracy szkoły

Procedura organizacji pracy Niepublicznego Technikum Zawodowego w Busku-Zdroju od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego Proszę o zapoznanie się z poniższą procedurą.  Procedura 

Pokolenie-Z- pokoleniem zawodowców

Pokolenie-Z- pokoleniem zawodowców

Ruszyliśmy z nowym projektem „Pokolenie-Z- pokoleniem zawodowców”. Dwie grupy 10 osobowe uczniów naszej szkoły już zakończyły zajęcia z języka angielskiego. Obecnie doskonalą kompetencje pracownicze i komunikację zawodową na grupowych i indywidualnych spotkaniach z coachem –trenerem pracy.

Bohaterowie 1944

Bohaterowie 1944

20 uczniów naszej szkoły w tym 10 uczniów objętym szkoleniem wojskowym wzięło udział w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej „Bohaterowie 1944”. Dyrektor  Technikum Zawodowego 2.09.2019r. podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego przestawił regulamin projektu oraz opisał jego poszczególne etapy i działania.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Wakacji nadszedł czas!!! - takim hasłem przywitał wszystkich zgromadzonych Dyrektor Szkoły Krzysztof Ćwiek. Gratulował uczniom dobrych wyników w nauce oraz wysokich osiągnięć sportowych. Dyrektor wręczył najlepszej uczennicy świadectwo z wyróżnieniem. Najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi oraz pamiątkowymi dyplomami. Na zakończenie dyrektor życzył wszystkim zebranym udanych i bezpiecznych wakacji.