Placówka szkoleniowa ZDZ w Busku-Zdroju podczas swojej blisko 40-letniej działalności osiągnęła stabilną pozycję renomowanej i dynamicznie rozwijającej się instytucji edukacyjnej. Mieszkańcy powiatu buskiego w dowód uznania dla doskonałych efektów kształcenia, obdarzają placówkę stałym zaufaniem i przywiązaniem. Wiedza i doświadczenie kadry pracowników pozwalają na bieżąco wypracowywać nowoczesne rozwiązania na miarę XXI wieku, z korzyścią dla klientów i lokalnej społeczności. Wysoki poziom oferowanych usług edukacyjnych zapewnia System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju organizuje kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień.

Ważnym atutem jednostki szkoleniowej są także kursy organizowane ze środków Unii Europejskiej. Udział środków UE sprawia, że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia. Kursy unijne realizowane w powiecie buskim zostały nagrodzone statuetką i tytułem „Świętokrzyski  Superprojekt”.

Placówka dysponuje nowoczesnymi salami wykładowymi i pracowniami do nauki zawodu. Budynek został oddany do użytku w 2007 roku. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w pomoce naukowe i urządzenia wspomagające kształcenie. Budynek dostosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2010 roku uruchomiono nowoczesną pracownię spawalniczą, wyposażoną w sprzęt do spawania najpopularniejszymi obecnie metodami MAG, MIG i TIG.