Procedura organizacji pracy szkoły

Procedura organizacji pracy Niepublicznego Technikum Zawodowego w Busku-Zdroju od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego Proszę o zapoznanie się z...

Procedura organizacji pracy szkoły

Procedura organizacji pracy Niepublicznego Technikum Zawodowego w Busku-Zdroju od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego Proszę o zapoznanie się z poniższą procedurą.  Procedura 

Pokolenie-Z- pokoleniem zawodowców

Pokolenie-Z- pokoleniem zawodowców

Ruszyliśmy z nowym projektem „Pokolenie-Z- pokoleniem zawodowców”. Dwie grupy 10 osobowe uczniów naszej szkoły już zakończyły zajęcia z języka angielskiego. Obecnie doskonalą kompetencje pracownicze i komunikację zawodową na grupowych i indywidualnych spotkaniach z coachem –trenerem pracy.

Bohaterowie 1944

Bohaterowie 1944

20 uczniów naszej szkoły w tym 10 uczniów objętym szkoleniem wojskowym wzięło udział w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej „Bohaterowie 1944”. Dyrektor  Technikum Zawodowego 2.09.2019r. podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego przestawił regulamin projektu oraz opisał jego poszczególne etapy i działania.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Wakacji nadszedł czas!!! - takim hasłem przywitał wszystkich zgromadzonych Dyrektor Szkoły Krzysztof Ćwiek. Gratulował uczniom dobrych wyników w nauce oraz wysokich osiągnięć sportowych. Dyrektor wręczył najlepszej uczennicy świadectwo z wyróżnieniem. Najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi oraz pamiątkowymi dyplomami. Na zakończenie dyrektor życzył wszystkim zebranym udanych i bezpiecznych wakacji.