Wakacji nadszedł czas!!! - takim hasłem przywitał wszystkich zgromadzonych Dyrektor Szkoły Krzysztof Ćwiek. Gratulował uczniom dobrych wyników w nauce oraz wysokich osiągnięć sportowych. Dyrektor wręczył najlepszej uczennicy świadectwo z wyróżnieniem. Najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi oraz pamiątkowymi dyplomami. Na zakończenie dyrektor życzył wszystkim zebranym udanych i bezpiecznych wakacji.