Przedstawiciele Staropolskiej Szkoły Wyższej 8.02.2019 r. odwiedzili uczniów klas III i IV Technikum Zawodowego z ofertą edukacyjną uczelni.