Uczniowie klasy III technik żywienia i usług gastronomicznych z opiekunem Panią Elżbietą Skwarczek podczas konkursu powiatowego „XVI Festiwalu Stołów Wigilijnych” odbywającego się w dniu 18 grudnia 2018 r.
Serdecznie dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły oraz gratulujemy zajęcia III miejsca w konkursie.