Uczniowie Technikum Zawodowego wybrali Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2018/2019 w składzie:
Przewodniczący: Aleksander Koza
Zastępca przewodniczącego: Przemysław Siwy
Rzecznik do spraw uczniów: Aleksandra Jasiak
Serdecznie gratulujemy!!