22 czerwca w Niepublicznym Technikum Zawodowym w Busku-Zdroju ZDZ w Kielcach o godzinie 9:00 odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego poprowadzili uczniowie klasy I. Podziękowali nauczycielom za całoroczną pracę, wychowanie i naukę oraz wręczyli Panu Dyrektorowi bukiet kwiatów.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego to doskonała okazja do podsumowania minionego roku, a co za tym idzie do wręczenia nagród najlepszym uczniom. Pan Dyrektor Michał Malesza w asyście Pani Wicedyrektor Małgorzaty Gil rozdali świadectwa z czerwonym paskiem oraz dyplomy za najlepsze wyniki w nauce, godne reprezentowanie szkoły podczas olimpiad wiedzy czy zawodów sportowych.

Świadectwa rozdane, dlatego śmiało można więc już zakrzyknąć WAKACJE WITAJCIE!