Hiszpania PO WER

Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Po raz kolejny uczniowie Niepublicznego Technikum Zawodowego w Busku-Zdroju ZDZ w Kielcach uczestniczyli w zagranicznych praktykach zawodowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przez cztery tygodnie grupa uczniów Niepublicznego Technikum Zawodowego w Busku-Zdroju ZDZ w Kielcach kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa uczestniczyła w stażu zagranicznym zorganizowanym w ramach projektu „Przez doświadczenie po sukces. Europejski staż zawodowy – multilateralną szansą dla polskiego ucznia”. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”.

 

Warto podkreślić, że uczniowie tej szkoły po raz kolejny uczyli się zawodu podczas zagranicznych praktyk zawodowych finansowanych ze środków unijnych. Szkoła posiada w tym zakresie ogromne doświadczenie, umożliwiając uczniom poznanie funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw branżowych w ramach praktyk zawodowych m.in. w Hiszpanii, Włoszech czy Francji.

W tym roku młodzież wyjechała do niezwykle atrakcyjnego turystycznie miasta w Hiszpanii, położonego nad samym Morzem Śródziemnym – do Walencji. Wyjazd poprzedziły jak zawsze staranne przygotowania w kraju obejmujące m.in. przygotowanie pedagogiczne, kurs językowy z języka hiszpańskiego oraz języka angielskiego, a także kurs kulturowy, dzięki czemu uczniowie poznali codzienne tradycje, zwyczaje i kulturę kraju Hiszpanii. Kontynuację kursu kulturowego i językowego zaplanowano w Hiszpanii. W wolnym czasie uczniowie zwiedzali miasto, jego zabytki i okolicę. Ogromnym zainteresowaniem uczniów cieszyło się oceanarium. Odbyli również wycieczki krajoznawcze odwiedzając miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO oraz miasto Benidorm.

Najważniejszym zadaniem stażystów z Niepublicznego Technikum Zawodowego w Busku-Zdroju ZDZ w Kielcach była jednak praca związana z obranym wcześniej kierunkiem kształcenia. Uczniowie pracowali w najwyższej klasy obiektach hotelarskich pod okiem profesjonalistów, dzięki którym zdobyli bezcenne na współczesnym rynku pracy doświadczenie, umiejętności i kompetencje zawodowe. Zaangażowanie w pracę zostało docenione przez pracodawców – wpłynęło na wysoką ocenę końcową uczniów.

Efektami wymiernymi praktyk są dokumenty potwierdzające udział w przedsięwzięciu, liczne certyfikaty stanowiące dla młodzieży Niepublicznego Technikum Zawodowego w Busku-Zdroju przepustkę zarówno na polskie, jak i zagraniczne rynki pracy.

Najmniejszej wątpliwości nie budzi również fakt, że wsparcie finansowe udzielone w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) przyczyniło się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego. Obejmowało ono wszystkie zagadnienia związane z realizację praktyk: podróż, ubezpieczenie, transport lokalny i lotniczy w kraju, jak również poza jego granicami, zakwaterowanie, wyżywienie, przygotowanie pedagogiczne, językowe i kulturowe oraz zakup niezbędnych pomocy organizacyjnych i dydaktycznych (słowniki).

Staż zintegrowany z programem nauczania przynosi niewątpliwie wiele korzyści zarówno w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, ukazując młodzieży wartość wiedzy i korzyści z bycia dobrze wykształconym człowiekiem. Rezultatem miękkim jest chociażby wzrost konkurencyjności zawodowej i przedsiębiorczości uczniów Szkół ZDZ – uczestników stażu. Wszystkie doświadczenia związane z realizacją projektu wpływają na rozwój osobisty uczniów, proces dojrzewania do dorosłości (zwiększenie: mobilności, otwartości, samodzielności i odpowiedzialności), wykształcenie kompetencji międzykulturowych u stażystów, takich jak: akceptacja, tolerancja oraz szerzenie dobrych praktyk – postawy prospołeczne. Ponieważ staż sprzyjał doskonaleniu umiejętności językowych, stał się również okazją do wyrównywania szans edukacyjnych młodych ludzi, pozwalając im na praktyczną weryfikację umiejętności w codziennych sytuacjach.

Jeszcze w tym roku planowana jest na przełomie października i listopada kolejna mobilność z udziałem uczniów Niepublicznego Technikum Zawodowego w Busku-Zdroju ZDZ w Kielcach. Uczniowie buskiej szkoły ZDZ tym razem odbędą praktyki w Rimini we Włoszech.

                                                                                              Jacek Wilk

                                                                                                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przekaz odzwierciedla wyłącznie pogląd Autora. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.