„Przez doświadczenie po sukces. Europejski staż zawodowy – multilateralną szansą dla polskiego ucznia”.

Staż zrealizowany dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”.

Cel stażu zawodowego to nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej, zweryfikowanie ich wiedzy wyniesionej ze szkoły oraz przygotowanie ich do zatrudnienia na rynku pracy.