Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, wszystkie zajęcia oraz kursy i szkolenia prowadzone przez naszą szkołę zostały zawieszone od 12 marca do 26 czerwca 2020...

Procedura organizacji pracy szkoły

Procedura organizacji pracy Niepublicznego Technikum Zawodowego w Busku-Zdroju od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego Proszę o zapoznanie się z...

Procedura organizacji pracy szkoły

Procedura organizacji pracy Niepublicznego Technikum Zawodowego w Busku-Zdroju od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego Proszę o zapoznanie się z poniższą procedurą.  Procedura 

Wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w 2020 r.

Wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w 2020 r.

Wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Pokolenie-Z- pokoleniem zawodowców

Pokolenie-Z- pokoleniem zawodowców

Ruszyliśmy z nowym projektem „Pokolenie-Z- pokoleniem zawodowców”. Dwie grupy 10 osobowe uczniów naszej szkoły już zakończyły zajęcia z języka angielskiego. Obecnie doskonalą kompetencje pracownicze i komunikację zawodową na grupowych i indywidualnych spotkaniach z coachem –trenerem pracy.

Bohaterowie 1944

Bohaterowie 1944

20 uczniów naszej szkoły w tym 10 uczniów objętym szkoleniem wojskowym wzięło udział w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej „Bohaterowie 1944”. Dyrektor  Technikum Zawodowego 2.09.2019r. podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego przestawił regulamin projektu oraz opisał jego poszczególne etapy i działania.